Icon Icon Icon

        W 2015 roku zakup książek (581 wol.) w wysokości 14 000 PLN zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa MKiDN

  PROSZĘ WYBRAĆ
  OPIS WYSZUKIWARKI

 
     Katalogi pozwolą Państwu, nie wychodząc z domu zapoznać się z pozycjami naszego księgozbioru, wyszukać konkretną książkę biorąc jako kryterium wyszukiwawcze np. autora, tematykę, zapamiętaną część tytułu i inne. Pierwszym etapem jest wybór placówki której księgozbiór chcemy przeszukać. Następnie wybieramy: indeks oraz ile opisów ma zostać wyświetlone na jednej stronie. Nastawy te zostają automatycznie zapamiętane i pozostają niezmienne.
 

Indeks autorski

Wpisujemy nazwisko autora którego książkę (książki) chcemy znaleźć. Po wpisaniu np. MICKIEWICZ i naciśnięciu przycisku SZUKAJ na ekranie zostaną wyświetlane wyniki poszukiwań i tak: 

 • jeżeli w bazie znajduje się hasło MICKIEWICZ zostaną wyświetlone książki wraz z opisami tegoż autora;
 • w przypadku braku hasła w bazie zostaną wyświetlone wyniki przybliżone ( pojawi się tabelka nazwisk autorów z ilością pozycji, kliknięcie na nazwisko spowoduje rozwinięcie listy książek tegoż autora).
 • Zwiększyliśmy funkcjonalność naszych katalogów poprzez podwiązanie dodatkowej tabeli odnośników. Tabela ta, licząca około 50 tys. haseł pomaga w znalezieniu szukanego autora. Odnośniki są szczególnie pomocne, gdy mamy do czynienia z nazwiskami obcojęzycznymi oraz z twórcami podpisującymi swoje dzieła pseudonimami.

  Wpisanie nazwiska Głowacki spowodowałoby wyświetlenie komunikatu: "Nasza baza nie zawiera pozycji której autorem jest Głowacki". Obecnie otrzymamy:


  Inny przykład, m.in. odnośniki kierujące czytelnika do pozycji napisanych przez Adama Mickiewicza.


  Indeks tytułowy

  Wpisanie wyrazu POLSKA spowoduje wyświetlenie książek których tytuły zaczynają się od tego wyrazu. Jeżeli nie będzie w bazie takich książek zostaną wyświetlone wyniki przybliżone. Naciśnięcie przycisku SZUKAJ z pustym polem będzie dla bazy danych sygnałem, że chcemy przeglądać kolejno wszystkie pozycje w nej zawarte.
   

  Indeks fragment z tytułu

  Wpisanie wyrazu PIES (lub np. dwóch członów tytułu: PIES KOT) spowoduje wyświetlenie książek o tytule: " ......  pies kot ..... ..... ".
  Jeżeli wyrazy połączymy znakiem + wyświetlone zostaną książki w których występują te człony tytułu lecz nie obok siebie: "..... pies ..... ...... kot .... ". W przypadku gdy baza nie zawiera żadnej książki której tytuł spełniał by ten wymóg wyniki poszukiwań zostaną przedstawione w tabelce grupującej wyniki osobno na każdy z członów zapytania.
   

  Indeksy serie i tematyka

  Działają analogicznie do indeksu autorskiego. 
  Dodatkową informacją dla nas jest ilość znalezionych pozycji (na dane pytanie zadane bazie). W przypadku odpowiedzi grupowanych wiersze podawane na dole ekranu nie muszą zgadzać się z ilością "trafień".

  Szybkie przechodzenie do innych stron

  W przypadku przeglądania katalogu, zapytania zwracajacego dużą ilość rekordów uciążliwe staje się kolejne przechodzenie po partii wyników. Istnieje możliwość skoku do zestawu rekordów. Klawisze DALEJ, WSTECZ umożliwiają załadowanie nowego zestawu.

  Wyświetlona jest "kartka z wynikami" nr 33, nie musimy przechodzić kolejno aby dostać się do np. kartki 34 - wystarczy kliknąć na wybranej liczbie.

  Odnośniki HTML

  Elementy katalogu zostały powiązane za pomocą odnośników HTML. Odnośniki działają w obrębie SERII i TEMATYKI.


  Dostępność

  Katalogi zawierają informacje o dostępności. Każdą z wypożyczonych pozycji można zarezerwować oraz obejrzeć długość kolejki oczekujących. Długośc kolejki do jednej pozycji nie może przekroczyć 5 osób. Jeżeli dostępnych jest np. trzy egzemplarze danego tytułu, maksymalna długość wyniesie wtedy: 3x5 - 15 osób.


  W polu DOSTĘPNOŚĆ widzimy również na jaki maksymalnie okres możemy wypożyczyć daną pozycję (jeżeli pozycja wypożyczana jest za kaucją, wyświetlana jest jej wysokość). Standardowo jest to : 2, 5, 7, 14, 30 dni.            Aktualizacja strony: 19.03.2017 | Czas generowania strony: 0.0021 | Kontakt:
  Jesteś naszym 1437341 Gościem od dnia uruchomienia strony - 12.06.2005